Número de l’oferta: 30

Hotel de 4 estrelles ubicat al Cap Salou

Número de vacants: 3

Incorporació immediata – Jornada completa – Torn partit

Es requereix experiència mínima acreditable

Assistir en els processos de preelaboració i elaboracions culinàries